[Obrazek: Logo Linde Gas a.s.]

Využití plynů

Všechny plyny mají široké možnosti uplatnění.

Využití technických plynů

Využití technických plynů je hodně obsáhlé. Používají se v mnoha odvětvích. Získávají se především dělení vzduchu na jednotlivé složky.

Využití speciálních plynů

Speciální plyny jsou využívány zejména v procesech, na které jsou kladeny vysoké technologické požadavky. Je to hlavně v průmyslu:

  • chemickém
  • petrochemickém
  • energetickém
  • automobilovém 
  • elektrotechnickém

Speciální plyny se také využívají při ochraně životního prostředí. Své uplatnění také najdou ve vědeckých nebo technických laboratořích, v měřící technice, dokonce i ve zdravotnictví a dalších oborech.

Využití plynných směsí - kalibračních plynů

Kalibrační plyny najdou své využití zejména v měření. Primárně tyto plyny slouží ke kalibraci měřících zařízení. Kromě toho ovšem také plní důležité úkoly v technologiích a experimentálních zkouškách. Při nich jsou používány směsi s přesně stanoveným složením.

Využití čistých plynů

Čisté plyny najdou své uplatnění prakticky ve všech oblastech, které různými způsoby souvisí s výzkumně-vývojovými pracemi, výrobou či ochranou životního prostředí. Zvláště čisté plyny se pak používají pro výrobu polovodičů.


Zákaznické centrum Linde Gas a.s.

Zelená linka: 800 121 121

E-mail: info.cz@linde.com

Prodejny ProfiHaus Linde Gas a.s.


PPC kampaně eBRÁNA s.r.o. Copywriting eBRÁNA s.r.o.