[Obrazek: Logo Linde Gas a.s.]

Speciální plyny

Speciální plyny jsou využívány v procesech s vysokými technologickými požadavky, zejména v chemickém, petrochemickém, energetickém, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu a při ochraně životního prostředí. Speciální plyny jsou rovněž využívány ve vědeckých a technických laboratořích, v měřicí technice, v lékařství a dalších oborech.

Program speciálních plynů Linde Gas nabízí řešení pro nejnáročnější odběratele se zaměřením na optimální kvalitu odpovídající konkrétnímu použití. Tento program zahrnuje široký sortiment plynů o nejvyšších stupních čistoty, standardní směsi plynů, směsi zhotovované na objednávku, kalibrační směsi a rovněž zkapalněné plyny o vysoké čistotě.

Aby bylo zajištěno dodržení vysoké kvality dodávaných plynů v procesu jejich distribuce, zahrnuje program také odběrová zařízení pro speciální plyny: jednostupňové a dvoustupňové lahvové redukční ventily, redukční panely pro inertní i korozivní plyny, odběrové redukční ventily, laboratorní a centrální systémy rozvodů pro skladování a distribuci speciálních plynů včetně jejich projektu a výstavby.

Plynné směsi

Směsi plynů jsou stlačené plyny, které se skládají z více druhů molekul a jsou smíšeny homogenně. Různé komponenty jsou označovány jako příměsi, hlavní součást je označována jako základní plyn. Složení a přesnost analytického stanovení koncentrace složek udává analytický certifikát. Po naplnění je plynová směs dokonale homogenizována. Jednou homogenizovaná směs se již nerozdělí – za předpokladu, že plyny se skladují při teplotách vyšších, než jsou kondenzační teploty složek.

Kalibrační plyny tvoří podskupinu směsí plynů, na kterou jsou kladeny zvláštní požadavky na výrobní toleranci, přesnost analýzy a čistotu výchozích surovin. Tyto plyny slouží především ke kalibraci měřicích zařízení a plní také důležité úkoly v technologiích a experimentálních zkouškách, ve kterých jsou používány směsi plynů s přesně stanoveným složením.

Některé směsi plynů jsou vyráběny ve výrobním závodu Linde Gas v ČR, jiné jsou dodávány z výroben speciálních plynů Linde z jiných zemí Evropy. Výroba směsí trvá od 2 do 14 týdnů podle jejich druhu. Pro pohodlí uživatelů disponují závody Linde Gas nezbytným množstvím standardních směsí. Ostatní jsou zhotovovány na objednávku.

V tomto seznamu naleznete základní nabídku plynů v lahvích:

 • Argon metanová směs P10 spektro 
 • Argon metanová směs P10 
 • Argon metanová směs P5
 • Corgon He 25 
 • Corgon He 30 (10% CO2, 30% He v Ar)
 • Corgon He 30 (2% CO2, 30% He v Ar)
 • Corgon He 30
 • Corgon He S
 • Cronigon He 20 (2% CO2, 20% He v Ar)
 • Cronigon He 50 (2% CO2, 50% He v Ar)
 • Croniwig (2% N2 / 1% H2 / Ar)
 • Croniwig (2% N2 / Ar)
 • Heliová směs s N2 (10% He v N2)
 • Heliová směs (26% He v N2)
 • Heliová směs (40% H2 v He)
 • Lampenargon (12% N2 v Ar)
 • Lampenargon (2% N2 v Ar) 
 • Lampenargon (3% N2 v Ar)
 • Lampenargon (8% N2 v Ar)
 • Lasgon C1
 • Laspur 110 (4,5% CO2, 13,5% N2 v He)
 • Laspur 207 (LASERMIX 324)
 • Laspur 216 (5% CO2 / 55% N2 v H)
 • Laspur 258 (LASERMIX 581)
 • Laspur 264 (LASERMIX 587)
 • Laspur 264/97 (4% CO / 8% CO2 / 16% N2 v H)
 • Laspur 266 (LASERMIX 472)
 • Mastergas (1,9% NO v Ar)
 • Ostatní směsi plynů (10% O2 v He)
 • Ostatní směsi plynů (1% O2 / 30% He v Ar)
 • Tetrafluormethan 2.8
 • T.I.M.E. (0,5% O2 / 26,5% He / 8% CO2 / 65% Ar)
 • T.I.M.E.II (2% O2 / 26% He / 25% CO2 / 47% Ar)
 • Varigon He 30
 • Varigon He 50
 • Varigon He 70
Přečtěte si bližší informace k jednotlivým nabízeným plynným směsím.

Čisté plyny

Čisté plyny dodávané firmou Linde Gas jsou používány prakticky ve všech oblastech souvisejících s výzkumně-vývojovými pracemi, výrobou a ochranou životního prostředí. Výrobní program firmy Linde Gas zahrnuje rovněž zvláště čisté plyny pro výrobu polovodičů.

Nabídka zahrnuje široký výběr různých druhů plynů dostupných v různých stupních čistoty (seznam níže) a velikostech balení. Seznam popisovaných produktů obsahuje nejdůležitější základní parametry vybraných plynů. V případě, že není uveden plyn, o který máte zájem, spojte se prosím s námi.

Speciální plyny jsou vyráběny přímo ve výrobních závodech Linde Gas v České republice nebo dodávány ze závodů Linde z celého světa. Samotný odběr speciálních plynů probíhá prostřednictvím rozsáhlé sítě prodejních míst.

V tomto seznamu naleznete základní nabídku plynů v lahvích:

 • Argon 5.3
 • Argon 5.6
 • Argon 6.0
 • Balongas
 • Butan/Isobutan 2.5/3.5
 • Chlor 2.5
 • Chlor 2.8
 • Chlorovodík 2.8 / 4.0 / 4.5
 • Chlorovodík 2.8
 • Chlorovodík 4.0
 • Chlorovodík 4.5
 • Chlorovodík 5.0
 • Deuterium 2.5
 • Dusík 5.3 / bez CO / ECD
 • Dusík 5.6 / 6.0
 • Ethan 2.5 / 3.5
 • Ethan 2.5
 • Ethan 3.5
 • Ethen 2.8 / 3.5
 • Etoxen 10
 • Fluorid sírový 3.0
 • Helium 4.6
 • Helium 5.0
 • Helium 5.3 / ECD
 • Helium 5.6
 • Helium 6.0
 • Kalibrační plyn KAP C53
 • Krypton 4.0
 • Krypton 4.8
 • Kyslík 4.5
 • Kyslík 5.0
 • Kyslík 5.6 / 6.0
 • Kyslík bez uhlovodíků
 • Metan 2.5
 • Metan 2.7 / 5.5
 • N plyn, etylenoxid s přetlakem dusíku
 • Neon 4.5
 • Neon 5.0
 • Oxid dusnatý 2.5
 • Oxid dusnatý 3.0
 • Oxid siřičitý 3.8
 • Oxid siřičitý 3.8
 • Oxid uhelnatý 2.0
 • Oxid uhelnatý 3.0 / 4.7
 • Oxid uhličitý 3.0
 • Oxid uhličitý 4.5 / 5.3
 • Oxid uhličitý 4.5
 • Oxid uhličitý SFE / SFC
 • Propan 2.5 / 3.5
 • Propen 2.5 / 3.5
 • Propen 2.8 / 3.5
 • Sirovodík 1.8
 • Syntetický vzduch bez uhlovodíků
 • T-PLYN směs (90% ETO / 10% CO2)
 • Vodík 5.0
 • Vodík 5.3 / ECD
 • Vodík 5.6
 • Vodík 6.0
 • Vyšší uhlovodíky
 • Xenon 4.0
 • Xenon 4.8
 • Čpavek 3.8

Přečtěte si bližší informace k jednotlivým nabízeným čistým plynům.

Slovníček použitých pojmů

Kalibrační plyn: směs plynů, nejčastěji stlačená, skládající se ze základního plynu a jedné nebo několika příměsí (složek).

Základní plyn: čistý plyn tvořící základní složku směsi.

Příměs: složka kalibračního plynu v plynné nebo parní fázi se známým obsahem, využívána bezprostředně k testování nebo kalibraci.

Za účelem jednoznačného popisu směsi plynů nebo kalibračního plynu je zapotřebí znalost nejen druhu základního plynu a příměsí, ale rovněž jejich koncentrace.

Koncentrace: poměr množství příměsi k celkovému objemu směsi kalibračního plynu.

Pro jednoznačné určení koncentrace se používají následující měrné jednotky:

 1. Molární zlomek mol/mol, mol/mol
 2. Molární koncentrace v % = molární zlomek x 100
 3. Objemový zlomek v/v
 4. Objemová koncentrace v % = objemový zlomek x 100
 5. Hmotnostní koncentrace, např. kg/m3, g/m3, mg/m3
 6. Molární koncentrace, např. mol/m3, mol/l, mmol/l

Všechny údaje se vztahují vždy na normální podmínky (1,013 bar; 273,15 K).

Molární zlomek = ideální objemový podíl.


Zákaznické centrum Linde Gas a.s.

Zelená linka: 800 121 121

E-mail: info.cz@linde.com

Prodejny ProfiHaus Linde Gas a.s.


PPC kampaně eBRÁNA s.r.o. Copywriting eBRÁNA s.r.o.