[Obrazek: Logo Linde Gas a.s.]

Tavidla pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných a žáropevných ocelí

F 101

Kyselé tavené tavidlo mangan-křemičitého typu sklovitého charakteru je určeno pro navařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Zejména je určeno pro navařování s dráty o vyšším obsahu Mn typu OK Autrod 12.20; OK Autrod 12.30 pro získání návarů vyšší tvrdosti. Je vhodné ke svařování ocelových konstrukcí, nádrží, zejména pak k navařování válcových těles s použitím drátu A 508. Má velmi dobré operativní vlastnosti s dobrou odstranitelností strusky.

F 102

Kyselé tavené tavidlo mangan-křemičitého typu sklovitého charakteru slouží pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí pevnosti nad 400 MPa s použitím drátů obdobného chemického složení. Tavidlo je vhodné pro svařování kotlů, tlakových nádob a lodních konstrukcí. Lze je použít i pro elektrostruskové svařování a navařování. Má velmi dobré operativní a formovací vlastnosti.

F 104

Toto kyselé tavené tavidlo zaručuje vysoký přechod manganu do svarového kovu. S dráty OK Autrod 12.20 a OK Autrod 12.30 zaručuje nalegování svarového kovu manganem až do obsahu 2 %. Uvedené kombinace poskytují možnosti pro navařování kol kolejových vozidel, jeřábových drah a kol apod. Tavidlo má velmi dobrou odstranitelnost strusky z povrchu návaru.

F 106

Kyselé tavené tavidlo mangan-křemičitého typu pemzovitého charakteru slouží pro svařování konstrukčních nelegovaných ocelí do pevnosti 620 MPa a některých ocelí nízkolegovaných. Vyznačuje se zvýšenou odolností vůči korozi a lze jím svařovat zkorodované materiály. Tavidlo dovoluje při jednoobloukovém svařování použít rychlosti svařování 90 m/h, při dvouobloukovém až 120 m/h. Nejčastěji se používá v kombinaci s dráty OK Autrod 12.10;OK Autrod 12.20 a OK Autrod 12.30.

OK Flux 10.62

OK Flux 10.62 je aglomerované vysoce bazické tavidlo pro vícevrstvé tupé svary nelegovaných, středně- i vysokopevných ocelí s požadavkem na vrubovou houževnatost až do -40 °C/-60 °C. Nemá legující účinek. Je vhodné pro svařování střídavým i stejnosměrným proudem, zaručuje nízké hodnoty obsahu difuzního vodíku ve svarovém kovu a pracuje lépe s nižším pracovním napětím.

OK Flux 10.71

OK Flux 10.71 je nejpoužívanější bazické aglomerované tavidlo s mírným legujícím účinkem Mn a Si. Je určeno převážně pro koutové svary a pro vícevrstvé tupé svary nelegovaných středně a vysoce pevných ocelí. Tavidlo je vhodné jak pro jednodrátovou, tak i vícedrátovou technologii s použitím stejnosměrného i střídavého proudu. Obsah difuzního vodíku ve svarovém kovu se pohybuje pod hodnotou 5 ml/100 g svarového kovu.

OK Flux 10.81

OK Flux 10.81 je aglomerované tavidlo legující Si a Mn pro svařování nelegovaných, středně a vysocepevných ocelí. Svařovací vlastnosti dovolují vysokou rychlost svařování tupých svarů (spirálově svařované trubky s tenkou stěnou). Je použitelné pro stejnosměrný i střídavý proud.

OK Flux 10.96

OK Flux 10.96 je aglomerované neutrální tavidlo pro navařování nelegovaných ocelí s tvrdostí návaru do 40 HRC (dráhy kolejových jeřábů, hřídele, kolejové pásy, články pásů). V kombinaci s drátem OK Autrod 12.10 má návar tvrdost cca 35 – 40 HRC. Spotřeba tavidla a obsah Cr v navařeném kovu se zvyšuje s rostoucím napětím na oblouku. Stejně tak roste i tvrdost navařeného kovu. Tavidlo lze použít se stejnosměrným i střídavým proudem. Při zapojení na + pól stejnosměrného zdroje dává větší vnesené teplo do základního materiálu, větší spotřebu tavidla a nižší množství navařeného kovu než při zapojení na – pól.

OK Flux 10.47

Bazické tavené tavidlo pro samočinné svařování nelegovaných, nízkolegovaných i austenitických ocelí. Má velmi dobré operativní vlastnosti a dobrou odstranitelnost strusky.


Zákaznické centrum Linde Gas a.s.

Zelená linka: 800 121 121

E-mail: info.cz@linde.com

Prodejny ProfiHaus Linde Gas a.s.


PPC kampaně eBRÁNA s.r.o. Copywriting eBRÁNA s.r.o.