[Obrazek: Logo Linde Gas a.s.]

Tavidla pro svařování a navařování

Typ tavidla má podstatný vliv na operativní vlastnosti a podle kombinace s typem drátu i na vlastnosti získaného svarového kovu. Základní metalurgické charakteristiky jsou obvykle popisovány tzv. indexem bazicity, který je definován jako poměr mezi obsahem bazických a kyselých oxidů, které tavidlo obsahuje.

Jak řadíme tavidla pro svařování a navařování

Tavidla pro svařování a navařování řadíme pomocí indexu. Podle hodnoty indexu se tavidla obvykle dělí do následujících charakteristických skupin:

  • kyselé
  • neutrální
  • bazické
  • vysoce bazické.

Operativní vlastnosti tavidla ovlivňuje do určité míry velikost zrna. Při použití hrubšího zrna je svarová housenka širší při menší hloubce závaru než při jemném zrnu. Velké rozdíly ve velikosti zrna a přítomnost prachové frakce nepříjemně ovlivňují formování svarové housenky. Proto je vždy velikost zrna pro daný typ definována v určitém intervalu. Tavidla typu Fxxx mohou být dodávána v následujících zrnitostech:

  • Zrno 1 velikost zrna 0,25 – 1,6 mm
  • Zrno 2 velikost zrna 1,00 – 2,5 mm
  • Zrno 3 velikost zrna 0,25 – 2,5 mm

Zákaznické centrum Linde Gas a.s.

Zelená linka: 800 121 121

E-mail: info.cz@linde.com

Prodejny ProfiHaus Linde Gas a.s.


PPC kampaně eBRÁNA s.r.o. Copywriting eBRÁNA s.r.o.