[Obrazek: Logo Linde Gas a.s.]

Speciální plyny

Na přesnosti záleží.

Speciální plyny Linde Gas reprezentují to nejlepší ze světa vysoce čistých plynů, procesních a kalibračních plynných směsí, chemikálií a plynů pro elektroniku stejně jako vysoce čistých kapalných plynů.

HiQ® program zahrnuje rovněž odběrová zařízení REDLINE®: pro zaručení vysoké kvality plynu během jeho odběru nebo distribuce. Sortiment REDLINE® nabízí jednostupňové a dvoustupňové lahvové redukční ventily, staniční redukční panely, odběrové redukční ventily i rozvodné systémy pro distribuci speciálních plynů včetně jejich návrhu a realizace.

Tlakové lahve pro speciální plyny jsou pečlivě připravovány a udržovány tak, aby vyhověly nejvyšším požadavkům na čistotu a složení speciálních plynů a směsí. Kromě tlakových lahví standardních objemů 50, 40 nebo 10 litrů Linde Gas rovněž nabízí inovativní lahve GENIE® i lahve menšího objemu 5 a 2 litry nebo jednorázové lahve Minican® a mobilní, snadno přenosné tlakové lahve ECOCYL®.

Plynné směsi a kalibrační plyny

Směsi plynů jsou stlačené plyny, které se skládají z více druhů molekul a jsou homogenně smíšeny. Hlavní součást směsi plynů je označována jako základní plyn, ostatní složky jako příměsi. Složení směsi je uvedeno na analytickém, případně na kontrolním certifikátu nebo datovém listu.

Kalibrační plyny tvoří podskupinu směsí plynů, na kterou jsou kladeny vysoké požadavky na výrobní toleranci, přesnost analýzy, čistotu výchozích surovin i tlakových lahví. Tyto plyny slouží především ke kalibraci měřicích zařízení. Složení směsi je definováno zákazníkem a je limitováno její vyrobitelností. Přesné složení vyrobeného kalibračního plynu je potvrzeno na analytickém, případně na kontrolním certifikátu.

Některé směsi plynů jsou dodávány z výroby speciálních plynů Linde Gas a.s. v ČR, jiné jsou dodávány ze závodů Linde z jiných zemí Evropy. Výroba směsí trvá od 2 do 14 týdnů podle jejich druhu. Prodejní centra Linde Gas a.s. disponují nezbytným množstvím standardních směsí v tlakových lahvích nebo svazcích, ostatní jsou zhotovovány na zakázku.

Základní sortiment plynných směsí naleznete zde.

Bližší informace o směsích plynů a kalibračních plynech naleznete zde.

Vysoce čisté plyny

Nabídka vysoce čistých plynů zahrnuje široký výběr plynů dostupných ve stupních čistoty od 5.0 (základní sortiment zde). Výrobní program Linde Gas zahrnuje rovněž čisté plyny a chemikálie pro výrobu polovodičů.

Každá lahev naplněná plynem s vyšším stupněm čistoty je dodávána s kontrolním certifikátem, potvrzujícím dodržení mezních hodnot obsahu příměsí.

Čisté plyny jsou vyráběny přímo ve výrobních závodech Linde Gas v České republice nebo dodávány ze závodů Linde z celého světa.

Bližší informace o vysoce čistých speciálních plynech naleznete zde.


Zákaznické centrum Linde Gas a.s.

Zelená linka: 800 121 121

E-mail: info.cz@linde.com

Prodejny ProfiHaus Linde Gas a.s.


PPC kampaně eBRÁNA s.r.o. Copywriting eBRÁNA s.r.o.